เป็นคนแรกที่ชอบความปรารถนานี้
เป็นคนแรกที่ต้องการความปรารถนานี้
เป็นคนแรกที่เติมเต็มความปรารถนานี้

Посетить концерт любимой группы

Посетить концерт любимой группы
เพิ่ม:
2019-07-04 22:05:36
2
ฉันเก็ต้องการเช่นกัน
ชอบ
2
ฉันมีสิ่งนี้
คุณอาจจะชอบสิ่งนี้