วิธีใหม่
ในการรับของขวัญ
myWishBoard คือโอกาส
ในการเติมเต็มความปรารถนาที่ดีที่สุด
ไม่มีสิ่งที่ปรารถนา

เนื่องจากเหตุผลบางประการ โปรไฟล์ผู้ใช้งานที่คุณกำลังดูอยู่ยังไม่มีสิ่งที่ปรารถนา
อาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีความปรารถนาอะไรแล้ว หรือเขาอาจจะไม่มีเวลาเพิ่มอะไรลงไป คุณสามารถกลับมาใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่าลืมว่าคุณสามารถเพิ่ม ความปรารถนาของคุณเมื่อไรก็ได้